Kako Izmjeriti Kapacitivnost Kondenzatora Multimetrom

Sadržaj:

Kako Izmjeriti Kapacitivnost Kondenzatora Multimetrom
Kako Izmjeriti Kapacitivnost Kondenzatora Multimetrom

Video: Kako Izmjeriti Kapacitivnost Kondenzatora Multimetrom

Video: Kako Izmjeriti Kapacitivnost Kondenzatora Multimetrom
Video: M04 - MULTIMETAR Merenje kapacitivnosti 2023, Svibanj
Anonim

Gotovo svaki digitalni multimetar pogodan je za mjerenje kapacitivnosti kondenzatora. Neki od ovih uređaja omogućuju vam izravno mjerenje kapacitivnosti, dok drugi zahtijevaju pribjegavanje neizravnim metodama mjerenja.

Kako izmjeriti kapacitivnost kondenzatora multimetrom
Kako izmjeriti kapacitivnost kondenzatora multimetrom

Upute

Korak 1

Za mjerenje kapacitivnosti kondenzatora multimetrom koji ima odgovarajuću funkciju, spojite ga na kondenzator, a zatim preklopkom odaberite najtočniji raspon kapacitivnosti. Ako se na indikatoru pojavi poruka preopterećenja, prebacite uređaj na grublje ograničenje. Nastavite s ovim prekidačem dok se ne pojavi očitanje. Pročitajte ih.

Korak 2

Ako koristite kapacitivni most, koristite multimetar kao uređaj za uravnoteženje mosta. Spojite ga na odgovarajuće terminale mosta kroz detektor s kondenzatorom filtra, a na samom multimetru odaberite način jednosmjernog mikroampermetra. Spojite kondenzator na most, izravnajte potonji na minimalno očitanje, a zatim očitajte očitanje na skali mosta.

3. korak

Ako multimetar nema funkciju mjerenja kapacitivnosti, ali nema pričvršćivanja mosta, upotrijebite sljedeću metodu. Uzmimo standardni generator signala. Postavite je na poznatu amplitudu signala jednaku nekoliko volti. Redno spojite multimetar koji radi u načinu mikroampermetra ili izmjeničnog miliampermetra (ovisno o uvjetima mjerenja), generator i kondenzator koji se ispituje. Namjestite frekvenciju tako da multimetar pokazuje struju koja u prvom slučaju ne prelazi 200 μA, a u drugom 2 mA (ako je frekvencija preniska, neće pokazivati ništa). Zatim podijelite vršnu vrijednost napona, izraženu u voltima, s kvadratnim korijenom iz dva da biste dobili efektivnu vrijednost. Pretvorite struju u ampere, a zatim podijelite napon sa strujom i dobit ćete kapacitivnost kondenzatora, izraženu u ohima. Zatim, znajući frekvenciju i kapacitet, izračunajte kapacitet koristeći formulu:

C = 1 / (2πfR), gdje je C kapacitet u faradima, π je matematička konstanta "pi", f je frekvencija u hercima, R je kapacitet u ohima.

4. korak

Tako izračunati kapacitet pretvorite u prikladnije jedinice: pikofarade, nanofarade ili mikrofarade.

Popularno po temi